Finanse na 50plus - przeciwdzałanie wykluczeniu finansowemu

Od kilku dekad obserwowany jest, dość powszechnie, proces starzenia się społeczeństw, który polega na systematycznym wzroście udziału ludzi starszych w całej populacji. Dziś 36,5% mieszkańców Unii Europejskiej ma ponad 50 lat, a w 2060 roku liczba ta wzrośnie do 47%.

Trend ten nie omija także Polski, stąd między innymi projekt podniesienia wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet i mężczyzn. Seniorzy stanowią nie tylko coraz większy odsetek społeczeństwa, ale, co istotne, żyją coraz dłużej
i ważne jest, aby wraz ze wzrostem długości życia wzrastała jego jakość. Zmiany te z jednej strony oznaczają wydłużenie aktywności społecznej osób starszych, a z drugiej – konieczność bycia na bieżąco z wieloma umiejętnościami społecznymi (np. obsługa komputera, Internetu, śledzenie ze zrozumieniem zmian ekonomicznych i legislacyjnych. Te i inne umiejętności przysparzają wielu kłopotów już dzisiejszym seniorom, jak pokazują
podejmowane badania na temat korzystania na przykład z Internetu.

Pozostaw adres e-mail, aby uzyskać dostęp do publikacji

Prosimy o pozostawienie adresu e-mail

Aby uzyskać dostęp do publikacji - prosimy o pozostawienie adresu e-mail. Na podany adres e-mail zostanie przesłana publikacja (w formie załącznika). UWAGA! Twój adres e-mail nie będzie nigdzie publikowany.