Przewodnik dialogu obywatelskiego

Przewodnik dialogu obywatelskiego na rzecz integracji społecznej osób starszych

W ramach projektu WŁĄCZwiek, organizacje osób starszych z Bułgarii, Czech, Finlandii, Niemiec, Włoch, Polski i Słowacji oraz członkowie AGE Platform Europe stworzyły niniejszy Przewodnik dialogu obywatelskiego na rzecz integracji społecznej osób starszych (w dalszym ciągu zwanym Przewodnikiem). Celem niniejszego Przewodnika jest zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk dialogu obywatelskiego na temat kwestii związanych z procesem starzenia, włączając w to te, które promują społeczną integrację osób w starszym wieku. Przewodnik zawiera także propozycje na temat tego, jak najlepiej wdrażać oraz uczestniczyć w procesach dialogu obywatelskiego na każdym szczeblu podejmowania decyzji w zakresie polityki krajowej: począwszy od rządowych poprzez regionalne a skończywszy na lokalnych strategiach i inicjatywach, majacych na celu poprawę codziennego życia osób starszych.

Pozostaw adres e-mail, aby uzyskać dostęp do publikacji

Prosimy o pozostawienie adresu e-mail

Aby uzyskać dostęp do publikacji - prosimy o pozostawienie adresu e-mail. Na podany adres e-mail zostanie przesłana publikacja (w formie załącznika). UWAGA! Twój adres e-mail nie będzie nigdzie publikowany.