Wizerunek Osób Starszych w Mediach - raport

Badanie zrealizowane jako działanie Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich 2007 w ramach projektu "Wizerunek osób starszych w mediach" dofinansowanego ze środków Wspólnoty Europejskiej i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Pozostaw adres e-mail, aby uzyskać dostęp do publikacji

Prosimy o pozostawienie adresu e-mail

Aby uzyskać dostęp do publikacji - prosimy o pozostawienie adresu e-mail. Na podany adres e-mail zostanie przesłana publikacja (w formie załącznika). UWAGA! Twój adres e-mail nie będzie nigdzie publikowany.