Zapobieganie zaniedbywaniu i przemocy wobec osób starszych

W ciągu ostatnich dwudziestu lat znacznie wzrosło zainteresowanieproblemem przemocy wobec ludzi starszych w kontekście badań,polityki i praktyki. Wydany w czerwcu 2011 przez WHO/Europe raportwykazuje, że każdego roku 2,7% (4 miliony) wszystkich osób w wieku60 lub więcej lat doświadcza krzywdy fizycznej, 19,4% (29 milionów)doświadcza przemocy psychicznej, 3,8% (6 milionów) doświadczaprzemocy finansowej, a 0,7% (1 milion) jest przedmiotem nadużyć natle seksualnym.Przemoc wobec osób starszych coraz częściej jest uznawana za poważny problem społeczny, który bardzo prawdopodobnie będzie się nasilał biorąc pod uwagę starzejącą się populację państw członkowskich. Na poziomie międzynarodowym decydenci i pracownicy terenowi zaniepokoili się tym problemem i wspólnie postanowili lepiej zrozumieć zjawisko przemocy wobec osób starszych i metody jej zapobiegające.

Pozostaw adres e-mail, aby uzyskać dostęp do publikacji

Prosimy o pozostawienie adresu e-mail

Aby uzyskać dostęp do publikacji - prosimy o pozostawienie adresu e-mail. Na podany adres e-mail zostanie przesłana publikacja (w formie załącznika). UWAGA! Twój adres e-mail nie będzie nigdzie publikowany.