O nas

Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA działa jako nieformalna grupa kobiet od roku 1995, w roku 2003 została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000179702.

W latach 2004 -2012 była koordynatorem płaszczyzny FORUM 50+ Seniorzy XXI wieku!
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA pozyskując pieniądze z różnych źródeł (krajowych i zagranicznych) zrealizowała autorskie projekty w tym m.in.:

Głos osób starszych. Siła przyszłości – 2003 r.  współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Społeczno-ekonomiczne konteksty sukcesu zawodowego kobiet – 2006, Europejski Fundusz Społeczny, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Matecznik – Międzypokoleniowy Bank Czasu Matek – 2007-2008, finansowany przez firmę AXA w ramach programu „AXA - wspieramy mamy”

The Loneliness and Social Isolation of Older Poles project in Poland / Bądź blisko - kampania przeciw samotności i społecznej izolacji osób starszych w Polsce -  2008 r.

Wizerunek osób starszych w mediach – 2008 r. projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

INCLUSage Project – Debating older people’s needs / INCLUSage – WŁĄCZwiek – publiczne debaty o potrzebach seniorów 2008 r. międzynarodowy projekt finansowany przez Komisję Europejską

Travel AGEents / AGENCI PODRÓŻY – program ENEA preparatory action on active ageing and mobility of elderly people – 2009 r. międzynarodowy projekt finansowany przez Komisję Europejską

The European Reference Framework Online for the Prevention of Elder Abuse and Neglect (EuROPEAN) / EuROPEAN - Europejski projekt przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych – 2010 r. finansowany przez Komisję Europejską

Teatralne przestrzenie – ludzie je pełnią i cienie - 2011 r. dofinansowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”  ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Finanse na 50plus – 2012 r. współfinansowny przez Narodowy Bank Polski

Szkoła SuperBabci i SuperDziadka na warszawskim Ursynowie
– 2012-2013 r. współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Inicjatyw Społecznych

smartSENIOR – od 2012 r.  aktualnie realizowana jest trzecia edycja projektu smartSENIOR 3  współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Spotkanie międzypokoleniowe Mural – KZ Ravensbruck -  2013  r.– dofinansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy

Ocalić od zapomnienia – wyjazd do miejsca pamięci KZ Ravensbruck 2013 r. 2014 r.- dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży

Social Inclusion and Dignity in Old Age-Promoting participatory approaches to use reference budgets – 2012-2014 r. finansowany z programu Grundtvig „Uczenie się przez całe życie”

WeDO2 - EU learning partnership for the Wellbeing and Dignity of Older people – 2013 – 2015 r. finansowany z program Erasmus+

Szkoła SuperBabci i SuperDziadka na warszawskim Ursynowie 2014 r. – dofinansowany ze środków Miasta st. Warszawy – Dzielnica Ursynów

Promote Equal Pay to Diminish Pension Gap, Poverty and Social Exclusion – 2014-2016 projekt współfinansowany przez Komisję Europejską z grantu PROGRESS

Aktualnie pragnąc rozszerzyć zakres działania zapraszamy biznesmenów, firmy, korporacje, wszystkich, którzy prowadzą działalność  gospodarczą do współpracy oraz  do  zareklamowania swojej firmy na portalu społecznościowym kobieta50plus.pl, a jednocześnie pomogli realizować naszą misję i ważne społecznie projekty.
Korzystając z naszego programu nie tylko wprowadzisz nowe formy reklamy Twojego biznesu, ale także pomożesz Fundacji JA KOBIETA w prowadzeniu istotnych społeczne działań na rzecz kobiet i osób starszych, których problemy są dziś stawiane jako jedne z pierwszych w gwałtownie starzejącym się społeczeństwie.

Przeszkodą nie jest Twoje miejsce zamieszkania ani obszar działalności, możesz żyć i pracować w Polsce lub w każdym innym miejscu na świecie – naszą płaszczyzną porozumienia jest wspólna idea, chęć niesienia pomocy, którą realizujemy przy pomocy wspólnej płaszczyzny jaka jest INTERNET!

Zapraszamy, skontaktuj się z nami, nasz e-mail: kontakt@kobieta50plus.pl "chce pomoc”
lub prześlij na nasze konto PL02 1050 1025 1000 0022 8710 7375
datek a w zamian otrzymasz informację jakie jest jego przeznaczenie.

Za każdą najmniejszą nawet kwotę DZIĘKUJEMY.

To nowa „kryzysowa” rzeczywistość i ekonomia powodują, że wprowadzamy nowy system reklamy i promocji przeznaczając wpływ z reklam na działania statutowe Fundacji na Rzecz Kobiet JA KOBIETA