Nowy Rok

Nowy Rok ! Witamy Nowy Rok

Nowy  Rok
 
  Nowy Rok ! Witamy Nowy Rok.
  Choć włos nam siwizna przyprószy,
  Choć cierniem opasze nam głowy,
  Choć łzy wyciśnie nam z duszy,
  Rok Nowy ! Witamy Nowy Rok.
 
 
 Choć prawda się zaćmi na chwilę,
 Choć fałszu nas wrzawa zagłuszy,
 Choć prawda da złamać się sile,
 My wiarą tą krzepmy się w duszy.
 Że każda łza w krzywdach przelana
 To lepszej przyszłości jest ziarno,
 Że wszystkie zliczone u Pana
 I żadna nie pójdzie na marne.
 
 Więc choć nas smagają katusze,
 Choć burzą nam grozi Nowy Rok,
 My w górę i serca i dusze
 Podnośmy i oczy i głowy,
 Witajmy, witajmy Nowy Rok !
 
            Józef Ignacy Kraszewski
               ( 1812 - 1887 )
 
  Józef Ignacy Kraszewski, polski powieściopisarz, poeta, historyk,
  teoretyk, krytyk literacki, czynny działacz we wszystkich dziedzinach
  sztuki i kultury, twórca nowoczesnej powieści polskiej. Największą
  sławę przyniosły mu powieści historyczne, w których przedstawił
  dzieje Polski od czasów legendarnych aż do panowania dynastii Sasów.
 
  Ten jakże wymowny i wciąż aktualny wiersz pragnę przypomnieć
  i dołączyć do życzeń noworocznych. Życzę też sobie i Wszystkim ludziom na Świecie,
  by rok 2017 był    wreszcie czasem POKOJU. Do siego roku !
 
  Zofia Górska, Łódź

 Autor wpisu*:
2 x 9 (mnożenie)
wynik podziel przez 6 i dodaj 0.5 =