Bliskie spotkania...

To była kolejna debata z cyklu „Bliskie spotkania szczególnego rodzaju – Odzyskać z niepamięci”.

Po patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich w minioną sobotę 26 czerwca br w warszawskim Tarabuku Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA zorganizowała niezwykły wieczór – promowane było wydanie pierwszej edycji publikacji „Odzyskać z niepamięci – moje wspomnienia o Ravensbruck” połączonej z wernisażem portretów Ravensbryczanek autorska znanego artysty fotografika Moniki Bajkowskiej (zdjęcia można odgadać do 10 lipca)

Uczestnicy spotkania w żywej dyskusji starali się znaleźć odpowiedzi na pytania: Jak starsze osoby (w tym kobiety) postrzegają stosunek młodych osób do ich obozowych przeżyć ? Jak promować polska przeszłość, pamięć historyczną i historię mówioną, doświadczenia polskich kobiet nie tylko w naszym kraju, ale także w środowisku międzynarodowym ? 

Padło wiele ciekawych spostrzeżeń – głos zabrały osoby i bardzo młode i bardzo wiekowe m.in. Joanna Mielczarek ze Stowarzyszenia mali bracia, Anna Perzyńska historyk i nauczycielka, Tomasz Wilde – reżyser, Krystyna Cieliszak, Janina Ciszewska, Alicja Kubecka z warszawskiego Klubu Kobiet Ravensbruck, Ewa Wrońska z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Halina Duczmal-Pacowska z Najmniejszego Muzeum Świata, Wiesław Andrzej Piotr Borysewicz anglista, Eulalia Rudak z Fundacji Moje Wojenne Dzieciństwo.

W wypowiedziach podkreślono, że szczególnie ważna jest promocja w szkołach i w instytucjach oświatowych oraz domach kultury „historii mówionej”. Właśnie historie pojedynczych ludzi dają szansę na to, że młodzi będą mogli lepiej zrozumieć tamte, odległe dla ich pokolenia, czasy wojenne. Warto także organizować wymiany międzynarodowe młodzieży polskiej i niemieckie, które prowadzą do wzajemnego zrozumienia i szerzenia pokoju.
Padło wiele „podpowiedzi” w jaki sposób dotrzeć można z interesującym przekazem dotyczącym polskiej tożsamości historycznej do osób młodych. Ogromnie pomocne mogą być nowoczesne środki techniczne – fotografia cyfrowa, film, blogi, lokalne gazety tworzone w Internecie czy strony internetowe. Osoby starsze mogą młodemu pokoleniu poprzez „świadectwo” zapisane w ich CV pokazać jak ważna jest sprawa wartości, miłości do innych ludzi.
Wiele wypowiedzi zwracało uwagę na potrzebę przypominania opinii publicznej w Europie i na świecie, że w obozie Ravensbruck większość stanowiły Polki i że to wyłącznie na Polkach wykonywane były eksperymenty pseudomedyczne.

Warto dodać, ze współpraca Fundacji na Rzecz Kobiet JA KOBIETA z Klubem byłych więźniarek obozu koncentracyjnego Ravensbruck z Warszawy zwanym potocznie „Klubem Kobiet Ravensbruck” trwa już wiele lat i nie są to działania przypadkowe i jednorazowe. Współpraca ta zrodziła się z autentycznej potrzeby serc, miłości do drugiego człowieka. To przykład więzi i szacunku między pokoleniami polskich kobiet.


Osoby zainteresowane tematem mogą kontaktować się:
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Centrum Organizacji Pozarządowych
ul Szpitalna 5 lok. 5 
00-031 Warszawa

e- mail fundacja-jakobieta@o2.pl

telefon 0694 45 16 04

 

Zuzanna (tekst i zdjecia)

 

 

 Autor wpisu*:
2 x 9 (mnożenie)
wynik podziel przez 6 i dodaj 0.5 =