Młodość nie zawsze beztroska

Młodość nie zawsze beztroska (…)„Życie składa się z różnych okoliczności, szczęśliwych i nieszczęśliwych. Należy pamiętać o tych szczęśliwych, bo to zawsze dodaje człowiekowi energii, siły i chęci do życia. Trzeba wierzyć w szczęście i optymistycznie podchodzić do wszystkiego, co nas spotyka. Ja mogę dużo mówić o obozie, ale muszę przyznać, że nie należę do ludzi, którzy wyciągają z przeszłości jakieś okropieństwa. To mi przychodzi z trudem.(…)

Te pełne pokory ale i optymizmu słowa pochodzą z jednego z wywiadów jakich udzieliło 12 kobiet, byłych więźniarek obozu w Ravensbruck w ramach projektu pod nazwą „odzyskać z niepamięci” realizowanego przez Fundację na Rzecz Kobiet JA KOBIETA. Już sama nazwa projektu wskazuje na jego istotę- przywrócenie pamięci o dramatycznych przeżyciach czasów wojny. Pamięci niełatwej, bolesnej, przywołującej na nowo przeżyte cierpienia, ale powielekroć ważnej, zarówno dla samych bohaterek jak i odbiorców tych opowieści. Z przywoływanych w projekcie wspomnień wyłaniają się silne, niezależne i posiadające ogromną wolę życia kobiety. Mimo dramatu, jaki przeżywały znalazły siłę na dalsze życie. Trudna obozowa rzeczywistość nie złamała tych kilkunastoletnich wówczas dziewcząt, ale ukształtowała ich charaktery i zdeterminowała przyszłe losy.

Projekt wpisuje się w przeżywającą w Polsce w ostatnich latach renesans, szeroko pojętą metodę badawczą, zwaną z języka ang. „oral history”, opartą na wywiadach biograficznych. Otrzymane w projekcie wywiady stanowią doskonałe źródło historyczne, jak również świadectwo niezłomności bohaterek projektu. Z jednej strony daje to odbiorcom wiedzę o przeszłości, o życiu zwykłych kobiet, świadków i uczestniczek dramatycznych zdarzeń. Z drugiej zaś strony w niepowtarzalny sposób umożliwia przekazanie przez bohaterki swych doświadczeń i przeżyć. Wartość przeprowadzonych wywiadów dodatkowo podnosi fakt, że z roku na rok zmniejsza się krąg świadków historii i każdy uzyskany wywiad, każda wypowiedź osoby uczestniczącej w dramatycznych wydarzeniach wojny staje się tym cenniejsza.

Planowane opracowanie i wydanie w formie drukowanej i audio 12 wywiadów gwarantuje dotarcie tych materiałów do szerokiego kręgu odbiorców. Jak się wydaje kręgu, który niczym nie może być ograniczony. Bo ani wiek, ani płeć, ani wykształcenie ani też pochodzenie nie stanowią przeszkody by czerpać z doświadczeń silnych, niezależnych i odważnych kobiet. Z pewnością pożądanym odbiorcą może być jednak młodzież, bo przecież opowieści bohaterek projektu dotyczą właśnie czasu młodości, która jak się okazuje nie zawsze jest beztroska.

 

 

 Robert Kotowski- doktor nauk humanistycznych, historyk, badacz dziejów społecznych, dziejów kobiet w XX wieku. Współpracuje z Komisją Historii Kobiet przy PAN, przygotowuje rozprawę habilitacyjną na temat życia codziennego dziewcząt w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Koordynował projekt pt „Sandomierskie dziewczęta-nastolatki w dwudziestoleciu międzywojennym i dziś” realizowany w ramach programu „Łączymy pokolenia”. Autor kilkunastu publikacji naukowych o tematyce historycznej.Autor wpisu*:
2 x 9 (mnożenie)
wynik podziel przez 6 i dodaj 0.5 =