Aktywny Senior w Sieci

Zapraszamy wszystkie chętne osoby w wieku 55+ na cykl bezpłatnych szkoleń z obsługi komputera i średnozaawansowanych technik Internetu

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych zaprasza wszystkie chętne osoby w wieku 55+ na cykl bezpłatnych szkoleń z obsługi komputera i średnozaawansowanych technik Internetu.

Ilość stworzonych grup będzie zależała od liczby chętnych

Wstępnie przewidziano zajęcia dla dwóch grup początkujących (każda10 -15 osób)oraz po jednych zajęciach z każdego bloku dla zaawansowanych (jedne zajęcia maksymalnie dla 18 osób).

Decyduje kolejność zgłoszeń
W przypadku dużej liczby chętnych w kolejnych dwóch tygodniach zajęcia mogą zostać wznowione

plakat (do pobrania)
ulotka z rozkładem zajęć (do pobrania)


Autor wpisu*:
2 x 9 (mnożenie)
wynik podziel przez 6 i dodaj 0.5 =