EuROPEAN

EuROPEAN EuROPEAN - międzynarodowy projekt przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych. 1 grudnia 2009 Fundacja na Rzecz Kobiet „JA KOBIETA” rozpoczęła realizację dwuletniego międzynarodowego projektu dotyczącego przeciwdziałaniu przemocy wobec osób starszych. Celem projektu EuROPEAN jest stworzenie ogólnoeuropejskiej sieci informacyjnej poświęconej zapobieganiu przemocy wobec osób starszych.

Liderem projektu jest holenderska organizacja ANBO, partnerami są organizacje ze Słowacji (Fórum pre pomoc starším – národná siet), Czech (Zivot 90), Słowenii (ZDUS), Grecji (KMOP), Włoch (Anziani E non Solo), Austrii (EURAG Austria), Irlandii (AgeAction) i Holandii (Movisie).

Projekt ma się przyczynić do zwiększenia ochrony osób starszych przed wykorzystywaniem i lekceważeniem, aby mogły żyć godnie i bezpiecznie. Cel ma być osiągnięty poprzez stworzenie sieci informacyjnej, która rozpowszechni informacje na temat zapobiegania przemocy wobec osób starszych i połączy ekspertów oraz zainteresowane grupy (naukowców, polityków, organizacje pozarządowe, prawników i in.). Projekt EuROPEAN został zaprojektowany w taki sposób, iż pozwala na włączenie się w tworzenie sieci informacyjnej poprzez współtworzenie strony www.prevenelderabuse.eu (jeszcze w budowie).

Kontakt: Fundacja na Rzecz Kobiet „JA KOBIETA”

Ul. Szpitalna 5/5

00-031 Warszawa

E-mail: fundacja-jakobieta@o2.pl Tel. 0 694 45 16 04

Wkrótce więcej informacji: www.preventelderabuse.eu

Anna AndrzejewskaAutor wpisu*:
2 x 9 (mnożenie)
wynik podziel przez 6 i dodaj 0.5 =