Europejskie Forum Kobiet

Po 100 latach walki o równość płci pojawia się konieczność zdefiniowania na nowo politycznych praw kobiet.

 

Rada Krajowa Demokratycznej Unii Kobiet przy współpracy Polskiego Lobby Kobiet, w porozumieniu z OPZZ, Partią Kobiet, Dolnośląskim Forum Organizacji i Środowisk Kobiecych zaprasza do udziału w Europejskim Forum Kobiet pt.” O kobietach w europejskim doświadczeniu politycznym lewicy - wczoraj, dziś i jutro”

Forum odbędzie się w dniach 26 – 27.08. 2011, w Warszawie, w siedzibie Parlamentu RP

Po 100 latach walki o równość płci pojawia się konieczność zdefiniowania na nowo politycznych praw kobiet. Demokracja partycypacyjna wymaga aktywności
i świadomego udziału kobiet we wszystkich sferach życia. Zwiększanie praw obywatelskich było zawsze ideą orientacji lewicowych. Uzyskiwane w wyniku dyrektyw Unii Europejskiej nowe możliwości uczestnictwa kobiet w życiu publicznym stanowią podstawę nie tylko wyrównywanie szans egzystencjalnych lecz przede wszystkim umożliwiają zdobywanie wysokich pozycji w przestrzeni publicznej, dotąd zajmowanych dla mężczyzn.

Tematyka Forum wpisuje się w toczący się w całej Europie emancypacyjny dyskurs nad warunkami, które zapewniają szerszą reprezentację kobiet w procesach decyzyjnych. Miejsce kobiet w europejskiej polityce zostanie poddane krytycznej analizie w kontekście kierunków dynamicznych zmian cywilizacyjnych, które są udziałem europejskich ruchów lewicowych, w tym również feministycznych.

Ocenie zostaną poddane zagadnienia – roli kobiet w partiach politycznych oraz w jakim stopniu lewicowe partie polityczne stawały się wehikułem aktywności politycznej kobiet i, jaką współtworzyły przestrzeń do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego we wszystkich krajach Europy.

W programie przewidziano: prezentację wybitnych kobiet europejskiej lewicy, wystąpienia polityków, sesje plenarne i dyskusje panelowe z udziałem przedstawicielek/li europejskich partii lewicowych, organizacji feministycznych a także sesje posterowe, dokumentujące zwiększanie aktywności politycznej kobiet w życiu publicznym Europy i ich wybitne osiągnięcia społeczne i obywatelskie. Konkluzje Forum zostaną wykorzystane jako rekomendacje do prac nad nowoczesnym programem aktywizacji politycznej kobiet w Europie.

Organizatorki, wyrażają przekonanie, że tematyka Forum zachęci do uczestnictwa w tym ważnym, politycznym wydarzeniu. Do udziału w Forum Komitet Organizacyjny Forum zapraszam kobiety nauki, działaczki polityczne i społeczne, sympatyków lewicy, przedstawicieli europejskich partii politycznych, organizacji pozarządowych i instytucji oraz wszystkich, dla których dążenie do lepszego życia jest w równym stopniu misją ideową , jak i praktycznym działaniem.

Komitet Organizacyjny Forum
Demokratyczna Unia Kobiet, 53-676 Wrocław, ul. A. Zelwerowicza 16/18
Tel/faks: +48 71 341 71 43, e-mail: duk-wroclaw@wp.pl

www.dukrk.plAutor wpisu*:
2 x 9 (mnożenie)
wynik podziel przez 6 i dodaj 0.5 =