Motywacja osób 50+

Co chcielibyśmy zmienić w swoim życiu zawodowym i osobistym?

„Mam 52 lata, całe swoje zawodowe życie pracowałam na jednym stanowisku w jednej firmie. Była to praca lekka, choć fizyczna. Skończyłam szkołę średnią, mam maturę, nie znam języka obcego, nie umiem obsługiwać komputera ani Internetu. W zeszłym miesiącu zwolniono mnie z pracy, a do emerytury jeszcze prawie 8 lat. Mam dorosłe dzieci, które mieszkają za granicą. Mieszkam z mężem. Coraz częściej jestem przygnębiona. Nie wiem, co dalej. Jak znaleźć nową pracę? Jak się odnaleźć w nowym świecie?” W podobnej sytuacji znajduję się dziś wiele osób po 50. roku życia. Jak można im pomóc? Jak sami mogą poprawić swoją sytuację, jak zmotywować się do działania, do zmiany?

„Bardzo ważna jest wewnętrzna motywacja do zmiany, a także wsparcie z zewnątrz. Może to być np. pomoc kogoś z rodziny, doradcy zawodowego czy terapeuty” – mówi Agnieszka Młodzikowska(*), psycholog, terapeuta i trener z Perfect In Centrum Terapii i Rozwoju Osobowości.

Czym jest motywacja i jak ją w sobie znaleźć?

Słowo „motywacja” (z łac. movere: wprawiać w ruch, popychać) składa się z dwóch części: motywu i akcji. Aby podjąć działanie (akcję), trzeba mieć motyw. Istnieją czynności, które wykonujemy odruchowo: oddychamy, chodzimy, myjemy zęby, pijemy kawę... Są to nawyki – nie potrzebujemy specjalnej motywacji, by je wykonywać. Badania dowodzą, że po 21 dniach powtarzania danej czynności staje się ona nawykiem i nie musimy już wkładać tyle wysiłku w motywowanie się do określonego działania. Warto więc popracować nad wytworzeniem w sobie nowych nawyków: kilka minut ćwiczeń dziennie, spacery, czytanie książek itp. Takie zachowania pozwolą nam wyzwolić w sobie motywację do podejmowania nowych wyzwań.
    
Warto zacząć od sporządzenia listy priorytetów. Co jest dla nas ważne? Co chcielibyśmy zmienić w swoim życiu zawodowym i osobistym? Co jesteśmy w stanie zrobić (np. zmiana lub podniesienie swoich kwalifikacji, ukończenie kursu zawodowego, nauczenie się obsługi komputera, zmiana miejsca zamieszkania), jakie mamy możliwości (finansowe, czasowe, czy ktoś z otoczenia może nam pomóc), a czego z pewnością nie chcemy i nie jesteśmy już w stanie zrobić?
„Zawsze należy wyznaczyć sobie cel. Zadać sobie pytanie: jak ma wyglądać moja przyszłość, jak ma się różnić stan „tam i wtedy” od „tu i teraz” – radzi Młodzikowska. „Warto zapamiętać, jakie emocje wyzwoliło w nas myślenie
o przyszłości. Zazwyczaj są to bardzo pozytywne uczucia: radości, ciekawości, nadziei – powinny one towarzyszyć nam w chwilach zwątpienia”.

„W swojej pracy często spotykam się z osobami po 50. roku życia, które mówią o swoich trudnościach w codziennym motywowaniu się do działania, np. poszukiwaniu pracy, nauki nowych umiejętności, dostosowaniu się do nowych realiów życia, z wszechobecnymi nowymi technologiami. Osoby takie tracą wiarę w siebie, w swoje możliwości. Doradzam wtedy metodę małych kroczków i dzielenia realizacji pracy na etapy. Jeśli uda nam się zobaczyć małe sukcesy, małe osiągnięcia, motywacja zostanie z nami na dłużej” - mówi Młodzikowska.

Pamiętajmy też o nagrodach. Każda nowa rzecz, której się nauczymy, to powód do radości i dumy. Jeden papieros wypalony mniej każdego dnia, każdy zgubiony kilogram – to prawdziwy sukces. Taka świadomość i nagradzanie się dodaje nam mocy i siły sprawczej, a dzięki temu motywacja, jak koło, będzie cały czas wprawiona w ruch.

Warto też poszukać instytucji i placówek, w których realizowane są programy aktywizacji zawodowej osób 50+. Oprócz zdobycia nowych umiejętności programy te dają możliwości ukończenia kursów zawodowych przygotowujących do nowej pracy. W ramach różnych programów odbywają się też szkolenia i warsztaty psychologiczne, na których można dowiedzieć się: jak napisać życiorys, szukać pracy, zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej? Jak komunikować się w grupie, być asertywnym, radzić sobie ze stresem? Dodatkową wartością jest poznanie nowych osób zmagających się z podobnymi problemami, a to wsparcie nieocenione.

Kolejnym pomysłem na uczynienie kroku naprzód jest udział w projektach szkoleniowych lub doradczych. Szczególnie interesujące wydają się być programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, zwłaszcza te dedykowane osobom 50+. Bardzo często udział w takich programach jest bezpłatny. Ciekawą propozycją jest usługa szkoleniowo–doradcza realizowana w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Aktywny Emeryt”, oferująca pracownikom przedsiębiorstw bezpłatny udział w doradztwie i szkoleniach obejmujących zagadnienia pracy zespołowej, planowania i organizacji, umiejętności przystosowania się do zmieniających się warunków zewnętrznych oraz rozwiązywania problemów. Uczestnicy projektu mogą również dowiedzieć się, jak założyć własną działalność gospodarczą i jak ją skutecznie prowadzić. Do udziału w programie są zaproszone wyłącznie osoby w wieku 50+ z województwa małopolskiego, śląskiego oraz podkarpackiego.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie www.50plus.parp.gov.pl

(*)Agnieszka MłodzikowskaDyrektor Zarządzająca Perfect In – Centrum Terapii i Rozwoju Osobowości. Psycholog, pedagog, trener miękkich umiejętności psychologicznych. Prowadziła socjoterapeutyczne grupy młodzieżowe, indywidualne konsultacje psychologiczne dorosłych i młodzieży oraz rodzin. Odbyła szkolenie  w zakresie psychoterapii integracyjnej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (Warszawa) a aktualnie rozwija swoje umiejętności psychoterapeutyczne w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.www.perfectin.pl

Autor wpisu*:
2 x 9 (mnożenie)
wynik podziel przez 6 i dodaj 0.5 =