Przedsiębiorcze Mazowsze

Biorąc udział w programie uczestnicy pod okiem profesjonalistów stworzą biznesplan, poznają tajniki prawa, ekonomii czy automotywacji.

 

Przedsiębiorcze Mazowsze – bezzwrotne dotacje na własny biznes

Osoby, które mają ciekawy i nowatorski pomysł na biznes mają szansę wziąć udział w projekcie „Przedsiębiorcze Mazowsze” realizowanym przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa. Wkrótce rozpoczyna się rekrutacja do projektu, który w sposób profesjonalny przygotuje 60 uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, z czego 42 osoby otrzymają dotację do 40 tys. zł na własny biznes.

To już trzeci projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie w ramach Działania 6.2 Kapitał Ludzki. W rezultacie powstały 43 firmy, które do dziś znakomicie prosperują.

Do udziału w projekcie „Przedsiębiorcze Mazowsze” zapraszamy osoby nieaktywne zawodowo i bezrobotne zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, które nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres 1 roku przed przystąpieniem do projektu. Priorytetowo będą rekrutowane osoby po 45 r.ż., kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dzieci, osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy oraz osoby niepełnosprawne.

Uczestnikom projektu oferujemy możliwość wzięcia udziału w programie szkoleniowo-doradczym dotyczącym administracyjno-prawnych aspektów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto w programie warsztaty kształtujące umiejętności interpersonalne. Biorąc udział w programie uczestnicy pod okiem profesjonalistów stworzą biznesplan, poznają tajniki prawa, ekonomii czy automotywacji. Specjaliści z dziedziny zarządzania będą wspierali uczestników w udoskonalaniu swoich pomysłów. Najlepsze z nich zostaną nagrodzone dotacją do 40 tysięcy złotych. Przez kolejny rok uczestnicy będą mieli dostęp do szkoleń, bazy specjalistów oraz dotacji pomostowych.

Więcej szczegółów o projekcie: www.przedsiebiorczemazowsze.vizja.pl
Przystąpcie do projektu i załóżcie z nami firmę!

Biuro Projektu „Przedsiębiorcze Mazowsze”
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
ul. Pawia 55, pokój 219
01-030 Warszawa
tel. 22 536 54 11
email: przedsiebiorczemazowsze@vizja.plAutor wpisu*:
2 x 9 (mnożenie)
wynik podziel przez 6 i dodaj 0.5 =