Seniorzy znowu w akcji!

To już piąta edycja konkursu skierowanego do osób 55+ i do par międzypokoleniowych, które chcą zrealizować projekt społeczny w oparciu o osobiste pasje.


Jesteś osobą 55+? Masz pomysł na projekt społeczny i chęć do działania?
Masz pasję i doświadczenie, którymi chcesz się podzielić?
Masz 18-30 lat i razem z osobą 55+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję?

Dzięki udziałowi w konkursie Zosia (65 lat) założyła Szkołę Superbabci w Lublinie. Waleria (69 lat) uruchomiła w Prudniku klub filmowy. Wanda (59 lat) i Magda (29 lat) rozkręciły międzypokoleniowy teatr tańca w Wałbrzychu. Zdzisław (58 lat) wytyczył ścieżkę rowerową łączącą dwie zabytkowe dzielnice Katowic.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłaszają ogólnopolski konkurs dotacyjny „Seniorzy w akcji”. Konkurs skierowany jest do osób 55+ i do par międzypokoleniowych, które chcą zrealizować projekt społeczny w oparciu o osobiste pasje. Chcemy wesprzeć inicjatywy, w których aktywnie uczestniczą osoby starsze.

Ze środków konkursu przyznamy dotacje na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, promują współpracę międzypokoleniową, a także sprzyjają rozwojowi wolontariatu osób starszych.
Pragniemy pokazywać, że osoby 55+ są aktywnymi członkami społeczności lokalnych, inicjują ciekawe przedsięwzięcia, pomagają w rozwiązywaniu lokalnych problemów, a bariery międzypokoleniowe są często tylko kwestią stereotypów.

Łączna pula środków przewidzianych na dotacje wynosi 343 000 złotych. Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości od 5000 zł do 12 000 zł. O dotacje mogą ubiegać się osoby 55+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 55+ i osoba w wieku 18-30 lat) poprzez organizację pozarządową czy instytucję,  która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury). Do tej pory nagrodziliśmy już 134 projekty w całej Polsce.

Zapraszamy do składania listów intencyjnych do 25 marca 2012.

Formularz listu intencyjnego należy wypełnić on-line: www.formularz.seniorzywakcji.pl

Regulamin konkursu  i wzór listu intencyjnego dostępny jest na stronie www.seniorzywakcji.pl

Informacji o konkursie udziela Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
tel.: (22) 396 55 16 (19) w godzinach od 10.00 do 15.00,
e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

Seniorzy w akcji, bo świat zmieniają ludzie z pasją!
Rok 2012 został ogłoszony przez Parlament Europejski Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. To ważne, żeby przy każdej okazji przypominać, jak ważna jest wymiana między starszymi a młodymi i jak wiele korzyści może to przynieść obu stronom. Wszyscy, którzy znają „Seniorów w akcji”, wiedzą, że jest to nam bardzo bliska idea.

Konkurs „Seniorzy w akcji” jest organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Partnerem Konkursu jest EMPORIA.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zobacz filmy „Seniorzy w akcji” na You Tube Autor wpisu*:
2 x 9 (mnożenie)
wynik podziel przez 6 i dodaj 0.5 =