Szansa na sukces

Czy spółdzielnie socjalne mogą być szansą na ucieczkę przed wykluczeniem?


Nie tak dawno zakończył się projekt „Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej: osiedlowe spółdzielnie socjalne” realizowany w ramach założeń jednego z priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu było opracowanie modelu kooperacji spółdzielni mieszkaniowych z ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi urzędami pracy, a w efekcie utworzenie osiedlowych spółdzielni socjalnych oraz objęcie ich kompleksowym wsparciem w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej – w szczególności zadłużonych i zagrożonych eksmisją lokatorów spółdzielni mieszkaniowych.

Brzmi to dość skomplikowanie, ale dzięki promocji tej formy przedsiębiorczości oraz współpracy instytucji lokalnych zostały utworzone w Warszawie spółdzielnie socjalne, co przyczyniło się do powstania nowych miejsc pracy i zatrudnienia osób dotychczas bezrobotnych. Zastosowanie instrumentów aktywnej integracji zawodowej i społecznej dało beneficjentom realne miejsca pracy, dzięki czemu otrzymali oni możliwość uregulowania zaległości czynszowych oraz utrzymania siebie i swoich rodzin. Podjęcie przez uczestników projektu działalności gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnej było możliwe dzięki dotacjom z Urzędu Pracy m.st. Warszawy. Podstawowym filarem, który ma na celu zapewnienie trwałości spółdzielni socjalnych oraz ich sprawne funkcjonowanie, jest instytucjonalne wsparcie ze strony Krajowej Rady Spółdzielczej oraz innych spółdzielczych podmiotów.

W Urzędzie m.st. Warszawy mówią, że spółdzielnie socjalne powstały przy zaangażowaniu osób będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Dlatego przedsiębiorstwa te są objęte stałym wsparciem merytorycznym w kwestiach prawnych, kadrowych, księgowych i administracyjnych oraz pomocą w zdobywaniu zleceń i ułatwieniami dotyczącymi organizacji lokali dla ich działalności. Otwarty rynek pracy nie zawsze widzi miejsce dla osób zagrożonych marginalizacją i ubóstwem. Dlatego wypracowane w ramach tego projektu rozwiązania mogą stanowić dobry i sprawdzony w praktyce wzór do zastosowania także w innych regionach.

Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa poprzez osobistą pracę członków-spółdzielców. Członkowie to w znacznej mierze osoby zagrożone marginalizacją społeczną. Ich liczba w stosunku do ogólnej liczby członków powinna wynosić powyżej 50 proc. Minimalna grupa wymagana do założenia spółdzielni to 5 osób, zaś liczba członków nie może przekroczyć 50 osób. Gdy działalność gospodarcza podejmowana jest na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość dotacji z urzędu pracy nie może przekraczać 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka-założyciela spółdzielni oraz 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka spółdzielni przystępującego do niej już po jej założeniu.

W spółdzielniach socjalnych znalazło swoje nowe życie zawodowe wiele osób 50+. Co ciekawe, na gruncie tych spółdzielni znakomicie kooperują one z ludźmi często znacznie młodszymi od siebie. Młodzi wnoszą na przykład swoją znakomitą wiedzę komputerową, natomiast starsi na przykład ogromne doświadczenie handlowe, życiowe, wyczucie rynku, koniunktury na jakieś konkretne produkty czy usługi itp. Tworzą się bardzo silne więzi międzypokoleniowe. Czy rzeczywiście to może być jakaś szansa na ucieczkę przed wykluczeniem?

Dariusz Maciejewski
Z wykształcenia plastyk, choć od ponad 30 lat pracuje jako dziennikarz i fotoreporter – od prawie 4 lat jako reporter tygodnika „Południe”, wcześniej reporter m.in. „Życia Warszawy”, „Super Expressu”, tygodnika „Związkowiec”, „Tygodnika Popularnego”. Przez wiele lat warszawski korespondent tygodnika „Poznaniak”, przez 7 lat – począwszy od 1982 roku – stały współpracownik Tygodnika Każdego Konsumenta „VETO”. W latach 1990 – 1995 rzecznik prasowy Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia. Także autor rysunków satyrycznych i karykatur, których w latach 1979 – 1999 opublikował na łamach prasy centralnej, terenowej, lokalnej i branżowej ponad 500.

Tekst dostępny także na: www.finanse-na50plus.plAutor wpisu*:
2 x 9 (mnożenie)
wynik podziel przez 6 i dodaj 0.5 =