Szpiczak w obiektywie

Naszym celem było opowiedzenie o tej mało znanej chorobie poprzez sztukę filmową w nowatorski sposób.

 

20.06.2011 rozstrzygnięto konkurs „SZPICZAK w OBIEKTYWIE” zorganizowany w ramach akcji edukacyjnej „ZWYCIĘŻAJ SZPICZKA” pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.

 

Celem konkursu było przybliżenie opinii publicznej sytuacji ludzi dotkniętych jednym z najczęstszych, choć mało znanym nowotworem krwi - szpiczakiem mnogim oraz wzmocnienie przekonania chorych, że skuteczna terapia i wiara w zwycięstwo nad chorobą, dają rzeczywistą szansę powrotu do zdrowia i aktywnego życia.

Do współzawodnictwa stanęli studenci polskich szkół filmowych, którzy zechcieli podjąć wyzwanie i w swoich pracach przedstawili historie chorych i ich bliskich. Jury, w którym zasiadali m. in.: prof. Wiesław Wiktor Jędrzejczak, krajowy konsultant w dziedzinie hematologii, prof. Jadwiga Dwilewicz – Trojaczek, prof. Anna Dmoszyńska, Agnieszka Holland, Magda Łazarkiewicz i Marcin Dorociński przyznało główną nagrodę etiudzie Kamila Bilińskiego pt. „Szpiczak”. Kamil, student I-go roku Krakowskiej Szkoły Filmowej im. Jerzego Hasa, dzięki zwycięstwu w konkursie, będzie mógł podczas wakacji rozwijać swoje zainteresowania i doskonalić warsztat w kręgu słynnych światowych twórców m.in. Monty Pythona na kursie „Filmmaking Certificate” w London Film Academy. Certyfikat ukończenia kursu jest przepustką do prestiżowego stowarzyszenia sław filmowych: Club Panico@LFA. Opiekunami tego klubu są: Terry Gilliam, Terry Jones i Ben Kingsley. Członkowie wspierają się w realizacji własnych projektów oraz organizują wspólne, międzynarodowe przedsięwzięcia artystyczne.

„Głęboko wierzymy, że dzięki współpracy lekarzy, ludzi ze świata filmu i mediów oraz młodych filmowców, udało nam się zwrócić uwagę opinii publicznej na problematykę szpiczaka mnogiego. Naszym celem było opowiedzenie o tej mało znanej chorobie poprzez sztukę filmową w nowatorski sposób. Chcieliśmy pokazać, że dzięki wczesnej prawidłowej diagnozie oraz osiągnięciom współczesnej medycyny zmieniamy nie tylko jakość życia pacjentów, ale mamy szansę uczynić szpiczaka mnogiego chorobą przewlekłą. Cieszymy się, że Kamil Biliński zdołał przybliżyć codzienne zmagania z tą chorobą i pokazał, że wiara oraz chęć walki jest niezwykle istotnym elementem zwycięstwa nad szpiczakiem mnogim.” – podsumowują akcję Organizatorzy.Autor wpisu*:
2 x 9 (mnożenie)
wynik podziel przez 6 i dodaj 0.5 =