Zostań liderką

Do 22 czerwca do godziny 17.00 można zgłaszać swój udział w XVIII Szkole Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

Już tylko kilka dni zostało do końca rekrutacji.Zachęcamy do aplikowania. XVIII Szkoła Liderów Społeczeństwa ObywatelskiegoTermin: 15-26 września 2010. Termin zgłoszeń upływa: 22 czerwca 2010 o godzinie 17.00

Szkoła Liderów jest unikalnym w skali Polski, intensywnym szkoleniem dla osób z doświadczeniem
w działalności publicznej – samorządzie terytorialnym, instytucjach i inicjatywach obywatelskich, środowiskach opiniotwórczych, partiach politycznych i organizacjach pozarządowych.  Szkoła Liderów to okazja do spotkania i wspólnej pracy dla ludzi różnych sektorów i opcji politycznych.
 
Program Szkoły składa się z dwóch nurtów
        I.  Spotkań ze znanymi politykami, działaczami publicznymi oraz reprezentantami sektora biznesowego.Na Szkole gościliśmy m.in. dwóch premierów, pięciu marszałków Sejmu i Senatu. Każda Szkoła to spotkanie z około 40 osobami prowadzącymi różne wykłady, prezentacje, warsztaty, treningi.
        II.  Treningów i warsztatów z umiejętności liderskich. Zajęcia na
             Szkole są intensywne i trwają ok. 8 - 10 godzin dziennie.
             Prowadzone są w małych grupach przez doświadczonych
             trenerów. Uczestnicy biorą udział w treningach
             outdoorowych, warsztatach, panelach dyskusyjnych,
             stolikach eksperckich, konwersatoriach, case studies, pracy
             z kamerą.
 
W trakcie Szkoły uczestnicy zdobędą umiejętności: rozwiązywania konfliktów, jednoczenia ludzi o różnych poglądach i interesach wokół spraw ważnych dla społeczności lokalnych.XVIII Szkoła to 11 dni wytężonej pracy w grupie około 40 osób z całej Polski. To ogromna różnorodność uczestników – zarówno pod względem wieku, środowisk, partii politycznych, poglądów. To możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów, które swój dalszy ciąg mają po zakończonym projekcie oraz dołączenie do zsieciowanego grona ponad 600 absolwentów.
 
Serdecznie zapraszamy!

Ankiety zgłoszeniowe i szczegółowe informacje są dostępne na stronie

www.szkola-liderow.pl
 
Magdalena Tchórznicka
Stowarzyszenie Szkoła Liderów
XIII Szkoła Społeczeństwa Obywatelskiego
ul. Sienkiewicza 12/14 pok.4D19
00-010 Warszawa

tel:(+48) 022 556 82 65
fax:(+48) 022 556 82 51
www.szkola-liderow.pl

 Autor wpisu*:
2 x 9 (mnożenie)
wynik podziel przez 6 i dodaj 0.5 =