Prof. Ewa Kozdroń ładuje akumulatory

W tym obszarze kobiety mają duże możliwości działania i to nie tylko w stosunku do samych siebie.

kobieta50plus.pl rozmawia z Panią Profesor dr hab. Ewą Kozdroń, Prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej 50+ www.espar50.org, Wiceprzewodniczącą Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, wykładowcą Akademii Wychowania Fizycznego, kobietą niezwykłą o wielu pasjach.

 

kobieta50plus.pl: powiedziała Pani, że wszystkim nam powinno zależeć na aktywizowaniu kobiet 50+, ponieważ mając przed sobą co najmniej 30 lat życia (obecnie średnia długość życia kobiet w Polsce wynosi 81 lat) powinny zrobić wszystko aby lata te mogły być okresem spełnienia marzeń oraz sprawnego samodzielnego oraz satysfakcjonującego życia. Proszę powiedzieć dlaczego w tym kontekście aktywność fizyczna jest taka ważna.


Profesor Ewa Kozdroń: Ponieważ aktywność fizyczna jest podstawą naszej sprawności w szerokim tego słowa znaczeniu. Odpowiednia aktywność fizyczna wpisana w styl życia człowieka jest nośnikiem zachowania zdrowia (w wymiarze zarówno biologicznym jak i psycho-społecznym), które z kolei umożliwia codzienne funkcjonowanie na odpowiednim poziomie, spełnianie się w różnych rolach rodzinnych, zawodowych czy społecznych, a więc pozwala czerpać radość z życia. Inaczej mówiąc dzięki regularnemu i rozsądnemu stosowaniu aktywności ruchowej, świadomie i aktywnie bierzemy udział w realizacji najlepszego, długoterminowego programu gwarantującego uwolnienie się od problemów niesprawności fizycznej. To najlepsza inwestycja w zdrowie, cenny środek leczniczy nie posiadający żadnych objawów ubocznych (jeżeli jest właściwie dawkowany), należy więc postrzegać ją w kategoriach POWINNOŚCI a nie dobrowolności!? Im wcześniej to zrozumiemy tym większą mamy szansę na pomyślną starość. Nie da się całkowicie zahamować naturalnych procesów starzenia, da się natomiast częściowo je złagodzić albo możliwie najbardziej opóźnić. Do nas należy wybór jak przeciwdziałać – zapobiegać czy leczyć? Wydaje się, że nie ma nic prostszego jak promocja zdrowia i nic trudniejszego jak rozumienie jej znaczenia!!! i w tym obszarze kobiety mają duże możliwości działania i to nie tylko w stosunku do samych siebie ale także w gronie rodziny i przyjaciół.

kobieta50plus.pl: Jest Pani autorką wielu programów np. PRROS, realizatorem bardzo ciekawych i nowatorskich w Polsce projektów, szkoleń z zakresu kinezygerontoprofilaktyki. Od wielu lat zajmuje się Pani promocją aktywności ruchowej, można śmiało powiedzieć o Pani, że jest kobietą-instytucją. Wykształciła Pani już wielu instruktorów, doktorantów, młode osoby, studenci (  w tym także Ci z powstałego na AWF Uniwersytetu Trzeciego Wieku) uwielbiają Panią - jak udaje się Pani działać w tak wielu obszarach?


Profesor Ewa Kozdroń: to bardzo miło słyszeć taką opinię ale to nie jest bezinteresowne, bo im więcej się daje tym więcej się dostaje! Kontakty z ludźmi to ładowanie akumulatorów, to inspiracje do działania. Każdy ma coś do zaoferowania, młodzi nieograniczone pomysły, a starsi bezcenne doświadczenie. Oczywiście największa satysfakcja jest wówczas gdy odbiorca kursu, programu czy projektu jest zadowolony, ale zawsze należy zdawać sobie sprawę z tego, że można to zrobić jeszcze lepiej. W tej pracy trzeba być kreatywnym nie ma bowiem dwóch identycznych osób czy sytuacji, każdy program musi być adaptowany do istniejących możliwości, warunków czy oczekiwań, tak więc nie ma miejsca na monotonię i nudę. Moją pracę zawodową rozpoczynałam od przygody ze sportem wyczynowym (byłam trenerką gimnastyki artystycznej miałam zawodniczki w kl. mistrzowskiej), ale pracując od ok. 20 lat w sporcie dla wszystkich muszę powiedzieć, że satysfakcja jaką daje praca z osobami starszymi, wzajemne relacje, atmosfera i świadomość, że możliwa jest poprawa jakości ich życia są wartością bezcenną.
 

kobieta50plus.pl: Proszę powiedzieć jakie są Pani marzenia.
Profesor Ewa Kozdroń: To trudne pytanie, jest ich wiele. Jednym z nich jest działania Krajowego Centrum Aktywności 50+. Placówki badawczej (przy AWF), w której nauka i praktyka stanowiłyby jedną całość. A prywatnie w najbliższym czasie chciałabym wyjechać z całą rodziną na narty.

kobieta50plus.pl: Czego życzyłaby Pani sobie i wszystkim Polkom 50 plus?
Profesor Ewa Kozdroń: optymizmu i pogody ducha. Umiejętności zamieniania problemów w zadania, które jesteśmy w stanie rozwiązać. Czasu wolnego i możliwości jego zagospodarowania zgodnie ze swoimi marzeniami.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała ZuzannaAutor wpisu*:
2 x 9 (mnożenie)
wynik podziel przez 6 i dodaj 0.5 =