Rehabilitacja Kardiologiczna

Rehabilitacja Kardiologiczna Niewydolność serca z uwagi na swą powszechność jest ogromnym wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Ostatnie lata przyniosły istotne zmiany w terapii niewydolności serca. Zmianie uległo podejście do aktywności ruchowej, która obecnie stanowi jeden ze sposobów rehabilitacji.

Wczesna rehabilitacja kardiologiczna zmniejsza śmiertelność, a także poprawia jakość życia umożliwiając w wielu przypadkach powrót do aktywności zawodowej, życia rodzinnego i społecznego.

Może nie wszystkie/scy wiemy, że doskonały Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej znajduje się w Uzdrowisku Konstancin Zdrój nieopodal Warszawy. Szpital prowadzi rehabilitację wczesną, zalecaną po przebytym  zawale mięśnia sercowego, ostrych zespołach wieńcowych,  pacjentów kardiochirurgicznych oraz chorych przewlekle z powodu zaburzeń krążenia.

Ośrodek ten to kolebką polskiej rehabilitacji kardiologicznej. Tu pracowali najwybitniejsi kardiolodzy.

W Szpitalu Rehabilitacji Kardiologicznej prowadzony jest wieloskładnikowy program rehabilitacji. Polega on m.in. na uczeniu pacjentki/ka życia w nowej dla niej/go sytuacji, związanej z chorobą i motywowaniu do długotrwałego realizowania zadań rehabilitacyjnych i prewencyjnych. Istotną treścią rehabilitacji psychologicznej jest życzliwy, spokojny kontakt emocjonalny z pacjentką/em, który daje poczucie bezpieczeństwa. Psychoedukacja zawiera informacje o chorobie, ale również o możliwościach życia z tą chorobą. Brak informacji w tym zakresie bywa źródłem lęku. Zawał mięśnia sercowego jest nie tylko ciężką chorobą, ale także ciężkim urazem psychicznym. W takim momencie człowiek staje się skłonny do wielu refleksji. Wszystko to prowadzi do rewizji celów życiowych i dotychczasowej hierarchii wartości. To z kolei może stać się źródłem motywacji do efektywnej rehabilitacji kardiologicznej.

Rehabilitacja ma również wymowę społeczną. Postępujący charakter schorzenia oraz jego skutki, które drastycznie ograniczają możliwość uczestniczenia w życiu osobistym, zawodowym i społecznym nie tylko samych chorych ale również ich najbliższych stanowi istotny problem. Ośrodek uczy chorych i ich rodziny, że mogą funkcjonować w swoim środowisku w sposób zwyczajny, pamiętając, że ograniczenia związane z chorobą można istotnie zminimalizować.

Ostatnie lata przyniosły zmianę poglądów na rolę wysiłku fizycznego w postępowaniu profilaktyczno-terapeutycznym u pacjentów z niewydolnością serca. W rehabilitacji stosuje się program optymalizacji wysiłku fizycznego. Ma to szczególne znaczenie we wczesnej fazie rehabilitacji kardiologicznej. W rehabilitacji fizycznej wykorzystuje się trening  interwałowy,  szczególnie na cykloergometrach rowerowych.  Ćwiczenia wykonuje się pod stałą kontrolą personelu (monitorowanie). Ośrodek prowadzi także gimnastykę ogólno usprawniającą oraz gimnastykę oddechową.

Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej posiada bazę noclegową w postaci 52 łóżek i jeden pokój oddany do użytku komercyjnego. Szpital przyjmuje pacjentów ze skierowaniem wydanym przez lekarza szpitala lub lekarza pierwszego kontaktu (POZ).

Położenie Szpitala wpływa niezwykle korzystnie na przebieg rehabilitacji, cisza, niezmącony spokój, otaczające wokół lasy pozwalają zapomnieć o kłopotach i zwiększają optymizm, tak bardzo potrzebny w pokonaniu choroby.

Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej

ul. Gąsiorowskiego 8

05-510 Konstancin-Jeziorna

tel. 22 756 42 47

www.uzdrowisko-konstancin.plAutor wpisu*:
2 x 9 (mnożenie)
wynik podziel przez 6 i dodaj 0.5 =