Rozmowy o czasie

Zmiany demograficzne powodują, że ilość osób starszych będzie dramatycznie wzrastać.


Rozmowa nt. standardów leczenia osób starszych chorych na nowotwory jest kluczowa w dobie starzenia się społeczeństwa oraz wzrostu zachorowalności na choroby nowotworowe. Kampania „Rozmowy o czasie” jest pierwszą zakrojoną na szeroką skalę próbą podjęcia tego tematu.

 

W tym roku po raz pierwszy odbędzie się cykl spotkań, integrujący ekspertów, przedstawicieli polskiego systemu ochrony zdrowia, organizacji pacjentów oraz dziennikarzy. Wspólnie rozmawiać będziemy o aspektach medycznych oraz społecznych dotyczących sytuacji seniorów w Polsce. Wierzymy, że efekty tych rozmów mogą poprawić sytuację osób starszych wymagających opieki onkologicznej.

Pilotażowa edycja Kampanii poświęcona będzie nowotworom krwi takim jak: szpiczak mnogi, MDS, PBS oraz chłoniaki. W ramach zagadnień społecznych, które będziemy poruszać, znajdą się m. in.: rola edukacji pacjentów, przeciwdziałanie dyskryminacji, jakość życia w chorobie nowotworowej, rozwiązania systemowe dla polepszenia sytuacji pacjentów – seniorów.

W imieniu Organizatorów Kampanii „Rozmowy o czasie” serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach, które odbędą się o godz. 9:00 w Pałacu Sobańskich przy Al. Ujazdowskich 13 w Warszawie. Poniżej przekazujemy dokładne terminy oraz tematy śniadań prasowych

- 30.06 – Spotkanie inauguracyjne
- 08.09 – Szpiczak mnogi
- 27.10 – Zespoły mielodysplastyczne (MDS)
- 24.11 – Przewlekła Białaczka Szpikowa
- 15.12 – Chłoniaki

Zmiany demograficzne powodują, że ilość osób starszych będzie dramatycznie wzrastać, a wypracowanie i zachowanie standardów leczenia przez środowisko lekarskie okaże się kluczowe dla kondycji naszego społeczeństwa. Liczymy na Waszą obecność na spotkaniach.

Organizatorzy

W celu potwierdzenia swojego udziału prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym Kampanii pod numerem telefonu 22/ 646 22 02 wew. 106.Autor wpisu*:
2 x 9 (mnożenie)
wynik podziel przez 6 i dodaj 0.5 =